Image

Projektledare

Brice Group

13 feb

,

Interim, Medtech
Till vår kund – ett Medtechbolag, störst inom sitt segment – söker vi en interim Projektledare.

Period och omfattning: Start den 1/4- 24 och en varaktighet på minst ett år. Hel- eller deltid.

Plats: Västra Götaland/Småland. Önskad närvaro på kontoret är 1-2 dagar/vecka.

Uppdragsbeskrivning

 • Ansvara för den operativa ledningen av företagets projekt för nya produkter – från dess initiering till avslut.
 • Utforma, implementera och kontinuerligt övervaka övergripande projektplan som tydliggör projektmål, önskad effekt, genomförandeplan samt tidsramar.
 • Tydligt definiera och fördela ansvar bland delprojektägarna i att etablera genomförandeplan, resursplanering och projektbudget för varje delprojekt.
 • Identifiera, utvärdera och proaktivt hantera potentiella övergripande risker för projektet.
 • Sammankalla till regelbundna projektmöten samt styrgruppsmöten.
 • Regelbunden rapportering av projektstatus till ledningsnivå och säkerställande att projektet följer överenskomna tidsramar.
 • Ansvarig för ledning av produktändringsprojekt för befintlig produktplattform genom att initiera och hantera ECR (Engineering Change Request), samt noggrant övervaka och följa upp ingående aktiviteter för att säkerställa att tidsplanerna hålls.

Kompetenskrav

 • Utpräglad projektlednings- och planeringsförmåga, vilket inkluderar förmågan att fatta beslut och hantera förändringar.
 • Förmåga att inspirera och motivera projektteamet för att uppnå gemensamma mål.
 • Goda erfarenheter i att skapa, underhålla och dokumentera projekt- och statusrapporter.
 • Tvärdisciplinär kompetens för att säkerställa effektiv kommunikation och samordning med olika teammedlemmar och intressenter.
 • Ledarskapsförmåga med inriktning på att främja samarbete och effektivitet inom projektgruppen.
 • Stake holder management.

Meriterande

 • Erfarenhet från Medtech – kunskap om och erfarenhet av MDR samt ISO 13485.
 • Ha övergripande förståelse och kunskap om följande processer inom Medtech: riskhantering, usability, samt PMS arbete.
 • Erfarenhet från en projektledande roll inom producerande bolag.
 • Erfarenhet från att arbeta i tvärfunktionella projekt där bl.a. produktion, inköp, sälj, marknad mfl ingår.

Övrigt

Rapportering sker till Product Marketing Manager som representerar Produktledning i Verksamhetsområdets styrgrupp.

Intressant? Välkommen att kontakta oss på Brice Group;

Adina Lekberg Salamon, +46 73 974 43 34, [email protected]

Nina Fredriksson, +46 73 243 87 02, [email protected]

Anders Larsson, +46 73 203 46 91, [email protected]

< Tillbaka till filtreringsresultat

Beställ vårt Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad när nya jobb kommer in.

Upptäck våra avtalskunder

Söker du arbetskraft inom Life Science
Platsannonsera här!

Årsavtalet ger dig extra synlighet.

På nya positioner