Tjänst innefattar nedan: Individinriktad marknadsföring, automatiserad behandling och profilering till och av Besökaren samt optimerande av webbplatsbesök för Besökaren. Tjänsten kan endast tillhandahållas genom accepterande av cookies.
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSPOLICYN
För oss är din personliga integritet och rättigheter viktiga. Personuppgiftspolicyn avser alla personuppgifter som vi samlar in från Besökaren genom hemsidan.
Vi använder sig av cookie-filer i samband med inhämtning av personuppgifter. En cookie-fil används bland annat för att rikta relevanta och intressant annonser, och till att räkna antalet webbplatsbesökare för att förbättra hemsidans funktioner.
DITT SAMTYCKE
För att använda vår hemsida behöver Besökaren ge sitt samtycke för inhämtning av cookie-filer. Vid första besökstillfället på vår hemsida får Besökaren aktivt välja att samtycka till användning av cookie-filer eller inte. På hemsidas vill tillhandahålla en så interaktiv och god online-upplevelse som möjligt, varpå vi behöver ditt samtycke för att uppnå detta.
VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?
Vi inhämtar uteslutande sådana personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till inhämtningens ändamål. Nedan återfinner du en lista över de personuppgifter som vi samlar in och behandlar genom cookie-filer.
• IP-nummer
• Besökarens geografiska position
• Besökarens beteende på internet (dvs tidigare besökta webbsidor, datum, tid, typ av mobilnät, typ av smartphone samt geografisk position i form av stad/län)
• Ytterligare profilinformation från extern leverantör som tex. Facebook och Google
VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Ändamålet med vår inhämtning och behandling av ovanstående personuppgifter görs i syfte att kunna tillhandahålla en individanpassad webbplattform med relevant och individinriktad marknadsföring till Besökaren. Sådan marknadsföring kan exempelvis bestå av bannerannonsering på andra webbplatser.

Härutöver behövs samtycket av cookies för att insamla statistik så att hemsidan kan optimeras och uppdateras.
HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?
Vi lagrar inhämtade personuppgifter i syfte att tillhandhålla företagets tjänst till Besökaren. Personuppgifterna sparas minst 24 månader. Mer information om hur ett samtycke återkallas, se nedan.
VILKA TAR DEL AV PERSONUPPGIFTERNA?
Besökarens personuppgifter kan eventuellt lämnas ut till tredje part, såsom digitalbyrå, media- byrå eller konsulter för socialmedia anlitade av oss för att fullgöra ovanstående ändamål. Inga uppgifter kommer att lämnas ut till tredje part i ändamål som ligger utanför Tjänstens ram. Även behörig personal hos oss kommer att ta del av insamlade uppgifter.

SÄKERHET
Vi vidtar lämpliga åtgärder för att minimera riskerna för obehörig åtkomst samt olämpliga användningar, vilket görs med anledning att säkerställa din personliga integritet.
Besökaren kan närsomhelst på egen hand radera cookies
BESÖKARENS RÄTTIGHETER
Besökaren kan inte neka till att ge samtycke till användande av cookie-filer på annat sätt än att avstå från att besöka hemsidan.
Om du väljer att inaktivera kakor kommer det att innebära att viss funktionalitet på vår sajt slutar att fungera, samt att inställningar och inloggningar inte sparas.
Här hittar du information om hur du hanterar kakor i din webbläsare:
Chrome
Safari
Safari på iPhone och iPad
Microsoft Edge
Firefox